Kraina otwartych okiennic

Trześcianka należy do Krainy Otwartych Okiennic czyli do szlaku turystycznego, który tworzą wsie charakteryzujące się starą orginalną architekturą drewnianą z bogatymi zdobieniami domów niespotykaną w innych rejonach Polski. Z uwagi na bogate walory przyrodnicze Gmina Narew znajduje się w strefie chronionego krajobrazu NATURA 2000. W pobliżu miejscowości płynie rzeka Narew, doskonałe miejsce do obserwowania dzikiego ptactwa . Nasza wieś jest otoczona licznymi lasami obfitującymi w grzyby i owoce leśne oraz piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Dolina Narwi to również wspaniały szlak kajakowy a w pobliskiej Narwi znajduje się przystań kajakowa.

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl

Używamy cookies
Ta strona używa cookies. Kontynuując zgadzasz się na ich zapisanie na swoim komputerze.